Obchodní podmínky

Saro 2RR s.r.o.

Vyřízení objednávky

Zboží dodáváme dopravní službě do pěti dnů od přijetí objednávky ( není li domluveno jinak). V den objedání Vám potvrdíme přijetí objednávky na Váš e-mail. Den před závozem Vám zašleme zavoláme nebo pošle e-mail se zprávou o dodání zboží. Pokud Vám nebudeme schopni dodat Vaší objednávku do 5 dnů ( tech. problémy, vyprodání,atd.… ihned Vás vyrozumíme telefonicky o přibližném termínu dodání.

Závaznost objednávky

Odesláním objednávky zákazník závazně potvrzuje, že si v dohodnutém termínu odebere zboží. Zákazník může zrušit objednávku pouze v případě, že dodavatel není schopen dodat zboží v obvyklém dodacím termínu (do cca. 5 dnů nebo dle tel. dohody). V případě, že si zákazník objednané zboží nepřevezme (ani na toto dopředu neupozorní dodavatele), vyhrazuje si dodavatel právo fakturovat zákazníkovi storno poplatek.

Akce / výprodej

Upozorňujeme, že položky označené „akce“, případně vypsané v sekci „výprodej“ jsou omezeného množství, tyto ceny tedy platí pouze do vyprodání zásob. Dodavatel zboží si vyhrazuje právo na změnu cen.

Termín dodání

Zboží bude dodáno v co nejkratším termínu – u běžného zboží je termín dodání většinou 8 pracovních dnů od přijetí objednávky, u méně běžného zboží je doba dodání označena u jednotlivých výrobků. Položky označené jako výprodej jsou omezeného množství, tedy pouze do vyprodání zásob. V případě zdržení dodávky déle než 8 pracovních dnů, je zákazník o tomto informován.

Dodací podmínky

Zboží dodáváme vlastní dopravou 7 dní v týdnu . Na přání zákazníka využíváme služeb České pošty, PPL Logistik, atd.…

Platební podmínky

Zboží dodáváme na dobírku (preferujeme) nebo při platbě předem na účet. O případné změně ceny bude kupující informován ještě před dodáním zboží a má právo v této souvislosti zrušit nebo změnit objednávku. Ceny uvedené v e-shopu platí pro koncové zákazníky a jsou včetně DPH 20% (jsme plátci DPH).

Záruka

Výrobce/prodejce plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského/Obchodního zákoníku po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy, event.doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí.

Reklamace

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského/Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout/zkontrolovat! Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např.při přepravě) nebude brán zřetel. V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u dodávající firmy SARO 2RR s.r.o. Havířov-Suchá Úzká 1232/1a .

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který nakupuje zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, má dle ustanovení §53 odst.6 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění s výjimkou případů uvedených v odst.7: „Spotřebitel nemůže odstoupit podle odst.6 od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.“

Ochrana osobních údajů

Obchod SARO 2RR s.r.o. . i jeho provozovatel se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data prodávat či poskytovat jakékoli třetí straně bez předchozího souhlasu vlastníka těchto dat; nepoužije ani svěřená osobní data pro komerční nabídku nesouvisející s nabídkou obchodu bez souhlasu vlastníka těchto dat; na přání zákazníka i bez udání důvodu jeho osobní data vymaže ze své databáze.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte.